Derya Karakoyunlu Tekin

Uzman Psikolog Derya Karakoyunlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış, Fenerbahçe Lisesinden mezun olmuştur. .Bir dönemi İtalya’daki Torino Üniversitesi’nde olmak üzere  2009 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirmiş., daha sonra Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından mezun olmuştur.. Aile Danışmanlığı, BDT, Şema Terapi, Transaksiyonel Analiz, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimleri alan Derya Karakoyunlu psikoterapilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Aile Terapisi uygulamaktadır.

Çocuk ve ergenlerde Uyum ve Davranış Bozukları, Kaygı Bozuklukları, Okb, Yeme Bozuklukları, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Sınav kaygısı, Depresyon, Aile içi iletişim problemleri,  başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Yetişkinlerde; Kaygı bozuklukları, Depresyon, Okb, Evlilik ve romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar üzerine çalışmaktadır.

Bireysel terapilerinin yanı sıra kurumsal danışmanlıklarda yapmaktadır. Eğitim kurumlarına ve, şirketlere eğitim ve seminerler düzenlemekte, soruna yönelik çözüm odaklı çalışmalar planlamaktadır.

Uyguladığı test ve ölçekler;

  • Moxo Dikkat testi,
  • Tat testi
  • Sosyal Sorun Çözme Envanteri
  • Duygu Gereksinimi Ölçeği
  • Öz-Denetim Ölçeği
  • Cinsel Tutum Ölçeği
  • Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği