EMDR

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) manasına gelen kuvvetli bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere bir çok ruhsal sorunun tedavisinde kullanılır. Tüm dünyada farklı tanılarda özel standartlaştırılmış tedavi protokolleri bulunan, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Psikiyatri Derneği başta olmak üzere birçok kurumca etkili bulunan bütüncül bir terapi yöntemidir.

Beyinde her yaşanılan olay bilgi işleme modeline göre işlenir ve işlevsel hale getirilir. Düşünce, duygu, ses, koku gibi bilgiler işlenerek anı ağlarına aktarılır. Edindiğimiz işlenen bu bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem doğru çalıştığında ruh sağlığı  uyumlu bir mekanizma olarak gelişir.  Travmatik olaylar yaşandığında bu bili işleme modeli çalışamaz, yaşanan olaylar anı ağına aktarılamaz. Yaşanan olay anlamlandırılamaz ve işlenmeden aynen o anki haliyle depolanır. Bu nedenle yaşanan olumsuz olayı ya da travmayı hatırlatan bir tetikleyici olduğunda o olayın bütünü ya da bir kısmı yeniden yaşanıyormuşcasına kişi etkilenir.  Travma ile ilgili olumsuz duygular, düşünceler, belirtiler defaten yaşanır. İşte bu noktada EMDR, işlenmemiş, anılaşmamış bu olumsuz yaşantıların yeniden işlenerek (duyarsızlaştırma, yeniden yapılandırma ve beden tarama ile)  kişide adaptif bir bilgi/anı haline gelmesini sağlar ve travmaya bağlı belirtilerin ortadan kalkmasına neden olur. EMDR sadece belirtileri ortadan kaldırmaz aynı zamanda yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirerek kişisel gelişim sağlar.

MentalPress

MentalPress