Hakkımda

Hakkımda kısa bir bilgi

Merhaba,

Hekimliğe ilk adımımı 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile attım. 2005 yılında ‘Onur’ derecesiyle mezun oldum. 2006 yılından itibaren Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladım. Eğitimim süresince kendi klinik birimlerimiz dışında, rotasyoner olarak GATA Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği, Ankara Alkol Ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi Ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve ANEAH  Nöroloji Kliniklerinde çalıştım.  ANEAH Psikiyatri Klinik şefi Prof. Dr. Erol GÖKA rehberliğinde Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi, Doç. Dr. Verda Tüzer rehberliğinde Aile Terapileri, Doç. Dr. Cebrail Kısa rehberliğinde Cinsel Terapi teorik ve süpervizyon eğitimleri aldım. Tezimi ‘Tedavisiz şizofreni hastaları ile tedavi görmekte olan şizofreni hastalarında obsesif kompulsif belirtilerin, depresyon sıklığının, intihar düşüncesi ve içgörü düzeylerinin karşılaştırılması’ konusunda yaparak 2011 yılında Psikiyatri uzmanlığımı aldım. 2012-2014 yıllarında Bursa Devlet hastanesinde uzman hekim olarak çaıştım. 2014-2016 yıllarında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesinin kurucusu olarak idari görev aldım. 2017 yılından beri kendi kliniğimde danışan ve hasta kabulü yapmaktayım. Psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra Cinsel Terapi, Bireysel Psikoterapi, Çift ve Evlilik terapisi ve EMDR  alanlarında çalışmaktayım.

Klinik eğitimlerimin yanı sıra tamamladığım psikoterapi eğitimleri;

-Kognitif ve davranış terapileri kuramsal eğitimi (BDT) (Mart 2007- Temmuz 2008, 42 saat) Doç. Dr. Hakan Türkçapar

-Beck enstitüsü bilişsel davranışçı terapi eğitimi (Nisan 2009 Antalya)

– Türk Psikiyatri Derneği: Psikiyatrik tedavilerde doğabilecek ceza sorumluluğu 2010

-Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, 144 Saat teorik, 96 saat süpervizyon (CETAD, 2011-2013)

-Aile Terapisinin Temelleri (2014-Haziran 2015, 60 saat) Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç

-Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi, Teorik ve Uygulamalı Eğitimi (2016, 84 saat) Doç. Dr. Cebrail Kısa

– Travma ile ilişkili ruhsal bozukluklarda EMDR uygulamaları, Teorik ve Uygulamalı Eğitimi (2018) Doç. Dr. Burhanettin KAYA

– Yeme bozukluklarında bilişsel davranışçı terapi yaklaşımları. (2022) Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

– Belirsizliğe Tahammülsüzlük Atölye çalışması. (2023) Prof. Dr. Aslıhan DÖNMEZ

 

bİLİMSEL mAKALELER

  • Tedavisiz şizofreni hastaları ile tedavi görmekte olan şizofreni hastalarında obsesif kompulsif belirtilerin, depresyon sıklığının, intihar düşüncesi ve içgörü düzeylerinin karşılaştırılması. Tez Çalışması. Ankara  2011
  • Klozapine dirençli şizofreni hastalarında güçlendirme yaklaşımları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11(4):343-349.
  • Klozapin tedavisine yeterli yanıt alınmayan tedaviye dirençli şizofreni hastalarında pimozidle güçlendirme yaklaşımı: Geriye dönük değerlendirme çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47: 302-306.
  • Çocuğunun derisini yolan anne:Bir olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi2010; 47: 263-266.
  • ‘Anesthesia mumps’ after electroconvulsive therapy anesthesia. Journal of ECT. 2011; 27:21-22.
  • Paliperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Laringeal Distoni: Bir Vak’a Takdimi. New Symposium. 2011; 49 (3): 173-175.
  • Evaluation of the effect of selective serotonin reuptake inhibitors on bone mineral density: an observational cross-sectional study. Osteoporos Int. 2015 Jan; 26(1):273-9.
  • Factors Associated with Depression in Patients With Schizophrenia. Journal of Mood Disorders(JMOOD) 2016;6(2):54-62.
  • A study of the relationship between internet addiction, psychopathology and dysfunctional beliefs. Computers in Human Behavior 61, 532-536, 2016