Yazılarım

Cinsel Sorunların Sebebi Nedir?

Yaklaşık her 3 kişiden biri hayatının bir döneminde bir cinsel işlev bozukluğu yaşıyor. Yanlış inançlar (mitler), cinsel bilgilenmede yetersizlik, bazı hastalık ve ilaçlar, sigara alkol gibi alışkanlıklar cinsel işlev bozukluklarına neden olabilmektedir. Başta depresyon olmak üzere ruhsal hastalıklar da cinsel işlev bozukluklarının önemli nedenlerini oluşturur.

CETAD tarafından yapılan bir araştırmada toplumsal bakışın ve geleneklerin cinsel sorunların önemli bir kaynağı olduğunu ortaya konuyor. Araştırmada %62 eğitimsizlik ve bilgisizlik en sık neden. Önyargılar, toplumsal adetler, ananeler ve stres toplumun cinselliğe yaklaşımın önemli ölçüde etkiliyor.     Bizim gibi doğu kültürüne yakın toplumlarda oranlar gittikçe artıyor.

Bir yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir