Perihan Arslan

Uzman Psikolog Perihan Arslan, ilk ve orta öğrenimini Uşak’ta tamamlamış, 2018 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini tamamlayarak klinik psikolog ünvanını almıştır.

Çocuk ve ergenlerde Uyum ve Davranış Bozukları, Kaygı Bozuklukları, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Depresyon, Aile içi iletişim problemleri ve Sosyal Beceri başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır

Bireysel terapilerinin yanı sıra kurumsal danışmanlıklarda yapmaktadır. Eğitim kurumlarına eğitim ve seminerler düzenlemekte, soruna yönelik çözüm odaklı çalışmalar planlamaktadır. .

Uyguladığı test ve programlar

  • MOXO Dikkat Testi
  • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-4 Zeka Testi) (Türk Psikologlar Derneği)
  • Özgül Öğrenme Güçlüğü Klinik Değerlendirme (Türk Psikologlar Derneği)
  • Çocuk Değerlendirme Testleri (AGTE, Metropolitan okul olgunluğu testi, Peabody Resimli Kelime Testi )
  • ATTENTIONER DEHB uygulayıcı programı